Γλώσσα της ημέρας

Μαλαϊαλαμικά [ml]

Αριθμός ομιλητών:
35.700.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
301
Εκφωνήσεις λέξεων:
516
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
70