Γλώσσα της ημέρας Βαλουχικά [bal]

  • Αριθμός ομιλητών: 8.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 14
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 35
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 60

Κορυφαίες προφορές στα Βαλουχικά [bal]

Θέαση όλων

Πρόσφατες εκφωνήσεις δημοφιλών γλωσσών