Γλώσσα της ημέρας

Φριουλικά [fur]

Αριθμός ομιλητών:
600.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
18
Εκφωνήσεις λέξεων:
155
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
183