Γλώσσα της ημέρας

Ουιγουρικά [ug]

Αριθμός ομιλητών:
7.600.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
130
Εκφωνήσεις λέξεων:
1.074
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
5.437