Γλώσσα της ημέρας

Μαζανδαρανικά [mzn]

Αριθμός ομιλητών:
4.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
13
Εκφωνήσεις λέξεων:
179
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
10