Γλώσσα της ημέρας

Σιναλικά [si]

Αριθμός ομιλητών:
16.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
180
Εκφωνήσεις λέξεων:
173
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
136