Γλώσσα της ημέρας

Ρουμάνικα [ro]

Αριθμός ομιλητών:
24.000.000
Αριθμός ομιλητών στο Forvo:
1.466
Εκφωνήσεις λέξεων:
23.895
Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων:
63