Αδυγικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Αδυγικά [адыгэбзэ] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Αδυγικά

  • Αριθμός ομιλητών: 1.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 34
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 401
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 32