Αδυγικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Αδυγικά [адыгэбзэ] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Αδυγικά

  • Αριθμός ομιλητών: 1.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 36
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 403
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 34