• Αριθμός ομιλητών: 13.200.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 320
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.124
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 180

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων