Γλώσσα:

Βρετονικά

[Brezhoneg]

Πίσω στα Βρετονικά

2.492 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.