• Αριθμός ομιλητών: 8.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1.098
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 30.560
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 414
  • Καταλονικά Φωτογραφία από jqmj (Queralt)

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων