• Αριθμός ομιλητών: 8.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1.090
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 30.440
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 264
  • Καταλονικά

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων