Καταλονικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από forfollar εώς emmalurir-se)

Γλώσσα: Καταλονικά [Català] Πίσω στα Καταλονικά

91 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Καταλονικά [Català]
 • Καταγράψτε την προφορά για forfollarforfollar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για forfollejarforfollejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για formatjarformatjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fornillarfornillar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fosfatarfosfatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fosforarfosforar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fosforejarfosforejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fotesejarfotesejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fotisquejarfotisquejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fotjarfotjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για forjarforjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fornicarfornicar [sex, slang, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmaressaremmaressar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmaridaremmaridar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmatar-seemmatar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmatxucaremmatxucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmelangiremmelangir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmelaremmelar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmerdissaremmerdissar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για embuatarembuatar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για embuinarembuinar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για embutllofarembutllofar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emetitzaremetitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emfasitzaremfasitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmainadar-seemmainadar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmaleir-seemmaleir-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmalesar-seemmalesar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmallar-seemmallar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmalurar-seemmalurar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmalurir-seemmalurir-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]