Καταλονικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από aclotar εώς batallar)

Γλώσσα: Καταλονικά [Català] Πίσω στα Καταλονικά

230 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Καταλονικά [Català]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclotaraclotar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclofar-seaclofar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclapararaclaparar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclivellar-seaclivellar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclocar.-seaclocar.-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclamaraclamar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acivadaracivadar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acientaracientar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aciençaraciençar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acimaracimar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acidularacidular [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acidaracidar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acensaracensar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acetificaracetificar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acendraracendrar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για accionaraccionar [verbos, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για accidentar-seaccidentar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acastellaracastellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acarreraracarrerar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για batallarbatallar [verb - infinitive, verb - infinitiu]