Καταλονικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από delitar εώς acollar)

Γλώσσα: Καταλονικά [Català] Πίσω στα Καταλονικά

230 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Καταλονικά [Català]
 • Καταγράψτε την προφορά για delitardelitar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για delirdelir [neuter noun, medicine, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για delirardelirar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capficarcapficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capellanejarcapellanejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capfermarcapfermar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capcinejarcapcinejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capejarcapejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capbrevarcapbrevar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capbaixar-secapbaixar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για capalçarcapalçar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για cantussolarcantussolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για canusircanusir [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για cantussejarcantussejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για bequetejar-sebequetejar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για beneficarbeneficar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για belluguejarbelluguejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για bellugarbellugar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για belitrejarbelitrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για belegarbelegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για begallarbegallar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για becarbecar [to be spicy hot, verbo, infinitivo, economia, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για befarbefar [Burlar, mofar, escarnecer., verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για batzegarbatzegar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για bavarbavar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για bavejarbavejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για batxillejarbatxillejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acoblaracoblar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για aclucaraclucar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για acollaracollar [Maritimo, verb - infinitiu, verb - infinitive]