Καταλονικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από guerrejar εώς fogatjar)

Γλώσσα: Καταλονικά [Català] Πίσω στα Καταλονικά

314 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Καταλονικά [Català]
 • Καταγράψτε την προφορά για guerrejarguerrejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guerxarguerxar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guerxejarguerxejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guilloixarguilloixar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guimbarguimbar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guinyarguinyar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guinyolarguinyolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για gustejargustejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guindarguindar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για gustargustar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grifolargrifolar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grifolejargrifolejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grifollargrifollar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grifonargrifonar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για groguejargroguejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για gronxejargronxejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για gronxolar-segronxolar-se [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για gruargruar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grufargrufar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grumargrumar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grumejargrumejar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guaixarguaixar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για guaretarguaretar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για güellargüellar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grimpargrimpar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για grillargrillar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για francesitzarfrancesitzar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για franjarfranjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fogarfogar [fogar, verb - infinitiu, verb - infinitive]
 • Καταγράψτε την προφορά για fogatjarfogatjar [verb - infinitiu, verb - infinitive]