• Αριθμός ομιλητών: 60.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 28
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 118
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 102

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων