Χαμορρικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Χαμορρικά [Chamoru] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χαμορρικά

  • Αριθμός ομιλητών: 60.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 27
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 118
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 102