Χαμορρικά οδηγός προφοράς

[Chamoru]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χαμορρικά

  • Αριθμός ομιλητών: 60.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 30
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 116
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 105
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων