Γλώσσα:

Χαμορρικά

[Chamoru]

Πίσω στα Χαμορρικά

103 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.