Γλώσσα:

Χαμορρικά

[Chamoru]

Πίσω στα Χαμορρικά

102 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.