Γλώσσα:

Χαμορρικά

[Chamoru]

Πίσω στα Χαμορρικά

106 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.