• Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 97
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 412
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 652

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων