Κινέζικα Jin οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Κινέζικα Jin [晋语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κινέζικα Jin

  • Αριθμός ομιλητών: 45.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 92
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 412
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 652