Τσεχικά οδηγός προφοράς

[Čeština]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Τσεχικά

  • Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 2.579
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 62.657
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 0
  • Τσεχικά Φωτογραφία από Anfin