Τσεχικά οδηγός προφοράς

[Čeština]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Τσεχικά

  • Αριθμός ομιλητών: 12.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 2.615
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 62.952
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2
  • Τσεχικά Φωτογραφία από Anfin