Γλώσσα:

Τσεχικά

[Čeština]

Πίσω στα Τσεχικά

2 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.