• Αριθμός ομιλητών: 1.330.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 35
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.079
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 965

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων