• Αριθμός ομιλητών: 600.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 327
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 3.096
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.231
  • Ουαλικά Φωτογραφία από Samasnookerfan

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων