• Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 1.772
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 18.162
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Δανικά Φωτογραφία από Public domain