• Αριθμός ομιλητών: 300.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 12
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 64

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων