• Αριθμός ομιλητών: 2.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 258
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 17.589
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 613

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων