Εσθονικά οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Εσθονικά [Eesti] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Εσθονικά

  • Αριθμός ομιλητών: 1.100.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 216
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 7.236
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 291