• Αριθμός ομιλητών: 52.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 3
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 37
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων