Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

1.038 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.