Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από ستاره سهیل εώς گریوانی)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά