Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

1.047 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.