Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από کشنیز εώς گوتس)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά

8 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Περσικά [پارسی]