Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από خواب آلود εώς آقَریدِگار)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά