Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

713 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.