Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

755 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.