Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

957 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.