Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

687 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.