Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από سفر پیدایش εώς یره)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά

12 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Περσικά [پارسی]