Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

695 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.