Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

1.101 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.