Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

736 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.