Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από دکتر سجاد بلغه εώς استخوان رجلی)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά

4 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Περσικά [پارسی]