Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

664 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.