Περσικά λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από کنيد εώς حال شما چطوره)

Γλώσσα: Περσικά [پارسی] Πίσω στα Περσικά

4 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Περσικά [پارسی]