Γλώσσα:

Περσικά

[پارسی]

Πίσω στα Περσικά

710 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.