• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 30
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 265
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 224

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων