• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 34
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 272
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 262
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων