• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 31
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 266
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 224

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων