• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 33
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 272
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 228
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων