• Αριθμός ομιλητών: 500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 36
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 279
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 264
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων