Γλώσσα:

Western Frisian

[Frysk]

Πίσω στα Western Frisian

370 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.