Γλώσσα: Western Frisian [Frysk]

Πίσω στα Western Frisian

225 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.