Γλώσσα:

Western Frisian

[Frysk]

Πίσω στα Western Frisian

405 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.