Γλώσσα:

Western Frisian

[Frysk]

Πίσω στα Western Frisian

226 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.