• Αριθμός ομιλητών: 100.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 358
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.242
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 733
  • Scottish Gaelic

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων