• Αριθμός ομιλητών: 4.500.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 184
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 963
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 691

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων