• Αριθμός ομιλητών: 300
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 7
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 282
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 246
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων