• Αριθμός ομιλητών: 300
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 6
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 138
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 483

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων