• Αριθμός ομιλητών: 300
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 6
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 92
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 529

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων