Χάκκα οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Χάκκα [客家话-客语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χάκκα

  • Αριθμός ομιλητών: 44.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 134
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 4.393
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.804