Χάκκα οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Χάκκα [客家话-客语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χάκκα

  • Αριθμός ομιλητών: 34.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 122
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 2.896
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2.343