Χάκκα οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Χάκκα [客家话-客语] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Χάκκα

  • Αριθμός ομιλητών: 34.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 124
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 2.952
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2.300