Γλώσσα:

Εβραϊκά

[עברית]

Πίσω στα Εβραϊκά

7.380 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.