• Αριθμός ομιλητών: 55.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 6
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 3
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 573

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων