• Αριθμός ομιλητών: 36.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 70
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 454
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 626

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων