• Αριθμός ομιλητών: 7.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 189
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 3.563
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 9.716

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων