Αρμένικα οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Αρμένικα [Հայերեն] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Αρμένικα

  • Αριθμός ομιλητών: 7.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 187
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 3.469
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 9.732