Γλώσσα:

Αρμένικα

[Հայերեն]

Πίσω στα Αρμένικα

11.125 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.