Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς

[Interlingua]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 36
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 5.029
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 3