Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς - Forvo

Γλώσσα: Ιντερλίνγκουα [Interlingua] Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 34
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 4.705
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 27