Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς

[Interlingua]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 36
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 4.969
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 42
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων