• Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 35
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 4.720
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 14

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων