Ιντερλίνγκουα οδηγός προφοράς

[Interlingua]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Ιντερλίνγκουα

  • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 35
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 4.919
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 2