• Αριθμός ομιλητών: 18.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 59
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 350
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 136

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων