Γλώσσα:

Ίγβο

[Igbo]

Πίσω στα Ίγβο

174 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.