Γλώσσα:

Ίγβο

[Igbo]

Πίσω στα Ίγβο

172 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.