Γλώσσα:

Ίγβο

[Igbo]

Πίσω στα Ίγβο

147 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση.