• Αριθμός ομιλητών: 6.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 5
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 111
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 34
  • Nuosu Φωτογραφία από Brücke-Osteuropa

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων