• Αριθμός ομιλητών: 10.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 17
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 257
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 606

Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων