• Αριθμός ομιλητών: 10.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 18
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 290
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 575
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων