Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από Kayo εώς lelong)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

607 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • Καταγράψτε την προφορά για AniaAnia
 • Καταγράψτε την προφορά για papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • Καταγράψτε την προφορά για suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • Καταγράψτε την προφορά για lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]