Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από agayat εώς ken)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tata [father, Dad]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Καταγράψτε την προφορά για urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dissodisso
 • Καταγράψτε την προφορά για sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]