Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από isublinanto εώς naumagen)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Καταγράψτε την προφορά για dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kitakita
 • Καταγράψτε την προφορά για nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Καταγράψτε την προφορά για naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]