Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από Samsam-itek εώς uray)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για AlaemAlaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kutsilyokutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για abriemabriem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για toytoy [noun, verb]
 • Καταγράψτε την προφορά για barukongkobarukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για kadkad
 • Καταγράψτε την προφορά για darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για PusokPusok [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Καταγράψτε την προφορά για urayuray [Pamulinawen, Iloco song]