Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από imnas εώς diay)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για imnasimnas [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για umulogakumulogak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mapanmapan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για magmagnamagmagna [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για raniagmoraniagmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για gapugapu [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bentanabentana [Manang Biday, Iloco song, window]
 • Καταγράψτε την προφορά για ikalumbabamikalumbabam [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kitaemkitaem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kinayawankinayawan [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για matayakonmatayakon [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dinakdinak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasiankaasian [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για SiasinnoSiasinno [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για aglabaslabasaglabaslabas [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για hardinkohardinko [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για pagay-ayamakpagay-ayamak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Biblical Name, first names]
 • Καταγράψτε την προφορά για ngarudngarud [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]