Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από sadin εώς ilukatmo)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dissodisso
 • Καταγράψτε την προφορά για sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tata [father, Dad]
 • Καταγράψτε την προφορά για kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για imdengamimdengam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για daytodayto [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για 'toy'toy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για umas-asugumas-asug [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για AgrayoAgrayo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sadiamsadiam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για PanunotemPanunotem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για DikaDika [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για pagintultulnganpagintultulngan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για AmmonAmmon [Manang Biday, Iloco song, bible, Book of Mormon, ammonites, Bible Name, first names]
 • Καταγράψτε την προφορά για kenkakenka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για BidayBiday [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ilukatmoilukatmo [Manang Biday, Iloco song]