Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από tapno εώς sinamay)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για kadkad
 • Καταγράψτε την προφορά για ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Καταγράψτε την προφορά για naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Καταγράψτε την προφορά για palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Καταγράψτε την προφορά για dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]