Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από tulod εώς pintasmo)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • Καταγράψτε την προφορά για naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • Καταγράψτε την προφορά για dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Καταγράψτε την προφορά για maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • Καταγράψτε την προφορά για pusopuso [verbo]
 • Καταγράψτε την προφορά για anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Καταγράψτε την προφορά για nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]