Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από Sabongka εώς kadakuada)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για SabongkaSabongka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για nadayagnadayag [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για IlokanaIlokana [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για manenmanen [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για malutomaluto [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dinengdengdinengdeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mailaokmailaok [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agparbengagparbeng [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για gagayyemgagayyem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για InkayInkay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ragsakragsak [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για ap-apalanap-apalan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για PagdayawandakaPagdayawandaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για pagraemanpagraeman [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για SingpetmoSingpetmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για agrukbabdaagrukbabda [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για singpetsingpet [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για TaengTaeng [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για napintasnapintas [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για matulawanmatulawan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για KupitKupit [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για kapatgankapatgan [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για DayawmoDayawmo [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για balasangbalasang [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για KapatadamKapatadam [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για IlokanakaIlokanaka [ilokana, Iloco song, balasang]
 • Καταγράψτε την προφορά για immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaimasankaimasan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για SiakSiak [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, Pangasinan]
 • Καταγράψτε την προφορά για kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]