Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από kadakuada εώς Magustuan)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tawatawa
 • Καταγράψτε την προφορά για idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Καταγράψτε την προφορά για simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]