Λόκο λέξεις με αναμενόμενες εκφωνήσεις (από umasping εώς malem)

Γλώσσα: Λόκο [Ilokano] Πίσω στα Λόκο

606 λέξεις με αναμενομένη εκφώνηση. Πίσω στα Λόκο [Ilokano]
 • Καταγράψτε την προφορά για umaspingumasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για maraniaganmaraniagan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για lumabbagalumabbaga [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για pingpingpingping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για nakaitangpakannakaitangpakan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kallidmokallidmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaslakasla [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bituenbituen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για ngatanngatan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kenkankenkan [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για imparaburimparabur [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για DiosDios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • Καταγράψτε την προφορά για kaaspingkaasping [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για binukbukudambinukbukudam [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για aminenaminen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για talugadingtalugading [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για agmisuotkaagmisuotka [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για napintaskanapintaska [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bingiembingiem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bibigmobibigmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για sakasaka [nagsaway a pintasmo, Iloco song, water-bearer, to blame, cat]
 • Καταγράψτε την προφορά για umisemumisem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για dagusdagus [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για marfilmarfil [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για daegendaegen [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για buokbuok [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για pangulkulotenpangulkuloten [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για kidaymokidaymo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για bullalayawbullalayaw [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Καταγράψτε την προφορά για malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]