• Αριθμός ομιλητών: 95.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 11.136
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 97.126
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 4
  • Ιταλικά